Saturday, March 20, 2010

Happy Birthday To Ali Aziz Khan


1 comment:

afrozali said...

Assalaam Alekum Aziz saheb,
Aap ki Zindagi ko Allah umar main aezafa kare kyun ke aap jaise logo ki is kaiynaat main zaroorat hain.

Allah Hafiz
Afroz Ali
9831221720.